รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ย้อนหลัง

เดือนธันวาคม 2564

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 1 ธันวาคม 2564

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 8 ธันวาคม 2564

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 22 ธันวาคม 2564

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 29 ธันวาคม 2564

เดือนมกราคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 5 มกราคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 12 มกราคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 19 มกราคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 26 มกราคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 (วันหยุดราชการ งดออกอากาศ)

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 2 มีนาคม 2565

ายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 9 มีนาคม 2565

ายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 16 มีนาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 23 มีนาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 30 มีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 6 เมษายน 2565 (วันหยุดราชการ งดออกอากาศ)

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 13 เมษายน 2565 (วันหยุดราชการ งดออกอากาศ)

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 20 เมษายน 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 27 เมษายน 2565 *

เดือนพฤษภาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (วันหยุดราชการ งดออกอากาศ)

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ติดต่อเรา